Teckning

Jag tecknar mycket och ofta; i princip nästan varje dag. Enkla blyertsteckningar på A4-papper men även teckningar i större format, eller som collage. Ibland är det skisser till skulpturer, men många gånger är teckningarna sig själva nog.

Mina skulpturer och teckningar handlar många gånger om livets skörhet och ensamhet; att söka kontakt eller avskärma sig från densamma. Eller ögonblick då man stannar till och häpet förundras över något vardagligt som man tidigare inte sett eller lagt märke till men som när man lyfter fram det kan skapa stor poesi. Det tvetydiga, dubbelbottnade är ett tema jag ofta återkommer till.