”Moln” och ”Apans tankar”: modeller och skiss

"Moln" och "Apans tankar": Två skulpturer till Lillsjöplan, Jönköping - pågående arbete 2015-2016

Pågående arbete 2015-2016.
”Moln” och ”Apans tankar” – två skulpturer till Lillsjöplan, Jönköping

Lillsjöplan är ett nybyggt område med bostäder och affärer som ligger vid Munksjön i centrala Jönköping. Efter en offentlig utlysning bjöds undertecknad och två andra konstnärer in av Jönköpings kommun våren/sommaren 2015 för parallella skissuppdrag. Mitt förslag förordades. Framställningsarbetet pågår, och skulpturerna kommer att monteras på plats och invigas hösten 2016.

Om idén:
Drömmar. Det fria ordet. Tankens kraft. Det som är så viktig, så nödvändigt såväl i ett värdsligt perspektiv som för varje enskild individ, här eller annorstädes i världen. Våra förhoppningar, önskningar och allra innersta tankar.
Detta är en gestaltning av tankar och drömmar som kommer Utifrån och Inifrån. Från omvärlden såväl som den enskilde individen. En växelrörelse mellan att ta emot, ta in, och att ge, förmedla, släppa taget om. En kommunikation som kan vara både snabb och långsam, hemlighetsfull eller tydlig.
”Apans tankar” och ”Moln” är två separata skulpturer som rör sig kring samma tematik och som båda innehåller ljus. De blir som delar eller utsnitt ur en berättelse utplacerad på torgområdet. De ger en bild på dagen, en annan på natten.
Det är skulpturer med en poetisk och filosofisk klangbotten. Trots sin skala och placering har de en stillsamhet i uttrycket, en lågmäld värdighet som gör att de tar och kräver plats utan att tränga sig på. De tränger inte undan eller står i klinsch med arkitekternas planering, de adderar en egen stämma och tonfall såväl i materiell form som i sin poetiska och allmänmänskliga karaktär.

”Moln”
Räddningen är den fria tanken, symboliserat av ett stort, milt lysande moln. Molnet hänger från en livbåtskonstruktion vid Lillsjöplans vattenspegel och strandpromenad och blir som en naturlig, upplyst mötesplats såväl som en plats för kontemplation. Molnets invändiga ljus, dess format och skala – hängande tre meter upp i luften, tre meter långt – och placering gör att det kommer att bli ett omedelbart blickfång från alla håll. Molnet blir en samlingspunkt, ett riktmärke för området, ett visuellt statement för platsen Lillsjöplan.

Molnet blir ca tre meter långt och görs i ljusgenomsläpplig polyesterplast med en invändig, specialgjord LED-armatur. Livbåtsupphängningen görs i metall.

”Apans tankar”
Allt börjar med en tanke. Vad tänker apan på? Vilka funderingar och tankar rör sig i hans/hennes huvud? Likt en amorf tankebubbla svävar dessa tankar upp mot skyn, tar sig plats och får skepnad. För oss betraktare blir de fysiska, gripbara, men ändå är de outgrundliga och hemliga. Bara apan vet dess gestalt och innehåll. Tankar/drömmar kommer inifrån, likt katalysatorer som föregår något kommande, ett skeende.
Apan kommer att gjutas i brons och vara ca 80 cm hög. Tankebubblan på dess hjässa är i ljusgenomsläpplig polyester och har en invändig, specialgjord LED-armatur.