”Lysande utsikter”

"Lysande utsikter", Södertörns Tingsrätt, Huddinge, 2007

De fyra gårdarna om vardera 8 x 8 meter befolkas av surikater i olika scenerier. Varje surikat är ca 120 cm hög. Med sina slutna pokerfaces tittar de in i byggnaden från medeltida vakttorn eller banerformationer, eller så vaktar de sina lysande glasskatter som ligger utspridda över markytan. På en av gårdarna står surikaterna formerade i en cirkel; som i en evighetsrörelse.
Jag funderade mycket kring äventyr, spioner och hjältar/antihjältar när jag jobbade med de fyra gårdarna. Ämnen/teman som på olika sätt ligger tingsrättens område nära. Jag inspirerades av filmens och fiktionens karaktärer, och eftersträvade en slags Robin Hood-estetik med vakttorn i tegel, höga stiliserade fanor och djurkaraktärer vars uttryck man inte riktigt kan avläsa. Skurk eller hjälte? Ond eller god?
Precis som i filmernas värld är huvudpersonerna upplysta av olika sorters belysningar som på olika sätt samspelar med, och lyfter fram scenerna och djurfigurerna.
Material: Lackerad, laminerad polyester, fiberoptik, gatsten, galvaniserad plåt, aluzinkplåt, ungsgjutet glas, tegel, kopparplåt, akrylglas, akrylplaströr, wire mm.