”Moln”, Lillsjöplan i Jönköping 2016. Foto: Anna Hållams

Foto Anna Hållams