konstnär

Aktuellt

Skulptur

Offentliga Uppdrag

Teckning

Sannagården Kristinehamn, 2013

Värmländsk Piazza

Sannagården Kristinehamn, 2013

Värmländsk Piazza

”Värmländsk piazza”, 2013

Innergård på Sannagårdens äldreboende för dementa, Kristinehamn
Uppdrag från Kristinehamns kommun
Skulpturer i glasmosaik, betong, lärkträ, rönnsumak

Placeringen av bänkarna, mosaikdjuren och träden på Sannagårdens innergård är noggrant genomtänkta för att samspela inbördes med vartannat och med omgivningen, och för att ge möjlighet för de boende att använda platsen på många sätt.
Från beställarna, Kristinehamns kommun, fanns specifika önskemål kring konstverken för att på bästa sätt kunna möta de boendes behov. Konstverket skulle vara taktilt, gärna i färg, och det skulle finnas sittplatser inkluderade i verket.
Det blev en värmländsk piazza som öppnar upp mot trädgården. En mötesplats för de boende såväl som deras anhöriga och personalen. Två breda bänkar i betong och lärkträ är utformade för att rymma många. Här kan man ha sammankomster för de boende och träffas dagligdags på tu man hand över en kopp kaffe. På bänkarna ligger två stora färggranna tigrar/kattdjur i mosaik. En tredje tiger sitter på marken en bit ifrån.
De två träden, rönnsumakerna, är särskilt utvalda för dess taktila, ludna stammar och stora röda höstfrukter som blir ett fint komplement till mosaikdjurens färgprakt.
De breda bänkarna är vinklade utåt mot trädgården för att ge en sträckning och visuell strävan mot den större trädgårdsytan, samtidigt som den runda stensatta markytan binder samman och omsluter platsen och gör den till en helt egen rumslighet i den stora trädgården.
Det ska vara lätt att ta sig till bänkarna och tigrarna, oavsett om man går med käpp eller rullator.