konstnär

Aktuellt

Skulptur

Offentliga Uppdrag

Teckning

Södertörns tingsrätt, Huddinge

”Lysande utsikter”

Södertörns tingsrätt, Huddinge

”Lysande utsikter”

Lysande utsikter, 2007

Södertörns tingsrätt, Huddinge
Uppdrag från Statens Konstråd
Skulpturer i lackerad polyester, tegel, metall, glas, fiberoptik, gatsten, akrylplast mfl material

De fyra gårdarna om vardera 8 x 8 meter befolkas av surikater i olika scenerier.
Varje surikat är ca 120 cm hög. Med sina slutna pokerfaces tittar de in i byggnaden från medeltida vakttorn eller banerformationer, eller så vaktar de sina lysande glasskatter som ligger utspridda över markytan. På en av gårdarna står surikaterna formerade i en cirkel; som i en evighetsrörelse.

Jag funderade mycket kring äventyr, spioner och hjältar/antihjältar när jag jobbade med de fyra gårdarna. Ämnen/teman som på olika sätt ligger tingsrättens område nära. Jag inspirerades av filmens och fiktionens karaktärer, och eftersträvade en slags Robin Hood-estetik med vakttorn i tegel, höga stiliserade fanor och djurkaraktärer vars uttryck man inte riktigt kan avläsa. Skurk eller hjälte? Ond eller god?
Precis som i filmernas värld är huvudpersonerna upplysta av olika sorters belysningar som på olika sätt samspelar med, och lyfter fram scenerna och djurfigurerna.